1414/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Valtioneuvoston päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

kumonnut merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista 22 päivänä maaliskuuta 1979 annetun valtioneuvoston päätöksen (337/79) 1 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on 13 päivänä syyskuuta 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (849/90),

muuttanut 1 §:n 2 momentin ja 2 §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 13 päivänä syyskuuta 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, sekä

lisännyt valtioneuvoston päätökseen uuden 4 §:n seuraavasti:

1 §

Korvausta suoritetaan, jollei sopimusta suuremmasta korvauksesta ole tehty tai uuden omaisuuden hankinta-arvoa näytetä merkittävästi pienemmäksi tai suuremmaksi, seuraavat markkamäärät:

Sisäliikenne Rannikko-, itämeren ja pohjanmerenliikenne Valtameriliikenne
A. Aluksessa asuva henkilökunta:
1. Päällikkö, konepäällikkö, yliperämies 8 500 13 600 16 150
2. Muu henkilökunta 5 800 9 850 11 450
B. Henkilökunta, joka ei asu aluksessa:
1. Päällikkö 3 100
2. Muu henkilökunta 2 100

2 §

Aluksessa asuvaan henkilökuntaan kuuluvalle työntekijälle suoritetaan korvauksena 1 §:ssä tarkoitetuista vapaa-ajan tarvikkeista kuitenkin enintään 13 900 markkaa.

4 §

Tässä päätöksessä mainitut markkamäärät tulee työministeriön päätöksellä tarkistaa vuosittain rahanarvon muutosta vastaavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Työministeri
Ilkka Kanerva

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.