1403/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Asetus valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (79/22) 2 §:n 3 momentin ja 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/65) 5 luvun 2 ja 4 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu lainkohta 6 päivänä helmikuuta 1931 annetussa laissa (49/31) ja viimeksi mainitut lainkohdat 5 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1401/91):

1 §

Kun perillisettä kuolleen pesässä on toimitettu perunkirjoitus ja havaitaan, että valtiolle on perintökaaren 5 luvun 1 §:n tai Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 63 §:n nojalla tullut omaisuutta, valtiokonttorin tulee ilmoittaa tästä sille kunnalle, missä perittävä oli viimeksi asunut. Jos valtiolle on tullut kiinteää omaisuutta, huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita tai muuta sellaista omaisuutta, jolla voi olla erityistä käyttöä valtion hallinnossa, siitä on ilmoitettava kaikille ministeriöille. Kiinteästä omaisuudesta on lisäksi tehtävä ilmoitus kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee.

2 §

Jos valtiolle perintönä tulleen jäämistön perunkirjoitusarvo on pienempi kuin miljoona markkaa, perintökaaren 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun päätöksen omaisuuden luovuttamisesta tai valtiolla pysyttämisestä tekee valtioneuvoston asemesta valtiovarainministeriö. Jos jäämistön perunkirjoitusarvo on pienempi kuin 500 000 markkaa eikä jäämistöön sisälly kiinteää omaisuutta, päätöksen tekee kuitenkin valtiokonttori.

3 §

Jos omaisuus, jonka Ahvenanmaan maakunta on Ahvenanmaan itsehallintolain 63 §:n nojalla luovuttanut valtiolle, on arvoltaan pienempi kuin miljoona markkaa, 2 §:ssä tarkoitetun päätöksen omaisuuden luovuttamisesta tai valtiolla pysyttämisestä tekee valtioneuvoston asemesta valtiovarainministeriö.

4 §

Jos useampi hakija on pyytänyt saman omaisuuden luovuttamista ja sellaisia hakijoita, joille omaisuus voidaan perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaan luovuttaa, on useampia kuin yksi, luovutettavaksi päätetty omaisuus tulee jakaa hakijoiden kesken tavalla, jota voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena ottaen huomioon perittävän ja hakijan välisen suhteen laatu, omaisuuden käyttötarkoitus ja perittävän oletettava tahto. Jos omaisuuden jakaminen ei ole tarkoituksenmukaista, omaisuus tulee luovuttaa sille hakijalle, joka edellä mainittujen perusteiden mukaan on asetettava etusijalle.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.