1398/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä ratkaisemaan eräitä verosopimuksessa tarkoitettuja asioita

Valtiovarainministeriö on Pohjoismaiden välillä tuloja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 91/89 ja 73/90) 3 artiklan 1 kappaleen g 3) kohdan ja 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 126 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1317/91), nojalla määrännyt:

1 §

Verohallitus ratkaisee Pohjoismaiden välillä tuloja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen g 3) kohdassa mainittuna Suomen toimivaltaisena viranomaisena sopimuksen 28 artiklassa tarkoitetut keskinäistä sopimusta koskevat asiat.

2 §

Verohallitus ratkaisee verotuslain 126 a §:n 1 momentissa tarkoitetut hakemukset, jotka liittyvät tämän päätöksen 1 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen.

3 §

Tämän päätöksen 1 ja 2 §:n estämättä valtiovarainministeriö ratkaisee keskinäistä sopimusta tai veronhuojennusta koskevat periaatteellisesti tärkeät asiat sekä kaikki veronhuojennusta koskevat asiat, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on yli 300 000 markkaa.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1991

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finanssineuvos
Hillel Skurnik

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.