1395/1991

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Laki luottoverolain 2 ja 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun luottoverolain (48/90) 2 § ja 25 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Verovelvollisuus

Velvollinen suorittamaan luottoveroa on yleisesti verovelvollinen:

1) kirjanpitolain (655/73) mukaan kirjanpitovelvollinen;

2) maatilatalouden tuloverolaissa (543/67) tarkoitettu maatilatalouden harjoittaja;

3) muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö sekä kuolinpesä;

4) kunta, kuntayhtymä ja kuntainliitto;

5) evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta sekä niiden seurakunta, seurakuntainliitto ja muu seurakuntien yhtymä sekä kirkon keskusrahasto;

6) muu kuin 3 §:ssä tarkoitettu julkisyhteisö.

25 §
Verosta vapauttaminen ja veron suorittamisen lykkäys

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa luottoveroa, sen korotusta, veronlisäystä ja lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa sekä viivästyskorkoa ja jäämämaksua taikka poistaa ne kokonaan.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1991.

Lakia sovelletaan voimaantulopäivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä ja sen jälkeen otettuihin luottoihin tai tehtyihin luottosopimuksiin.

Hallituksen esitys 67/91
Valtiovarainvaliok. miet. 35/91

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.