1376/1991

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Asetus kansanterveysasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun kansanterveysasetuksen (205/72) 6 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (406/91), sekä

muutetaan 6 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 26 päivänä syyskuuta 1986 annetussa asetuksessa (703/86), seuraavasti:

6 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentissa mainittujen toimintojen tulee tapahtua terveyskeskuksen omana tai muuna kunnallisena toimintana, kuitenkin niin, että sairaankuljetusajoneuvolla suoritettavan sairaankuljetuksen ja hammassairauksien ehkäisemiseksi suoritettavan fluorin lisäämisen vesijohtoveteen kunta tai kuntainliitto voi järjestää terveyskeskuksen omana toimintana taikka uskoa ne joko kokonaan tai osittain yhteisölle taikka yksityiselle ammatinharjoittajalle, jolla on niihin asianmukainen lupa. Lisäksi terveyskeskus voi hankkia laboratorio-, röntgenja anestesiapalvelut sekä järjestää hampaiden oikomishoidon sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.