1371/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös vuodelta 1990 maksuunpannun säännönmukaisen lopullisen veron kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin ja 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 4 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87) päättänyt:

1 §

Poiketen siitä, mitä eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (621/87) on määrätty, verovuodelta 1990 maksuunpantu valtion-, kunnallisja kirkollisvero sekä kansaneläkevakuutusja sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään maaliskuun 10 päivänä ja toinen erä viimeistään toukokuun 5 päivänä 1992. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 600 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Jos tutkijalautakunta on alentanut maksuunpantua määrää, tutkijalautakunnan päätöksen mukaisesti kannossa perittävä määrä on maksettava jäljellä olevan erän kannossa. Tästä määrästä vähennetään kuitenkin verolautakunnan päätökseen perustuvan maksuunpanon nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntyneet erät. Samoin menetellään, jos maksuunpantua määrää on ennen kannon päättymistä alennettu verotuslain 82 §:ssä tarkoitetun veronoikaisun tai 82 a §:ssä tarkoitetun maksuunpanon oikaisun johdosta.

2 §

Vero, joka 1 §:n nojalla saadaan maksaa kahtena eränä, jaetaan tasan erien kesken. Täysien kymmenien markkojen yli menevä osa toisesta erästä lisätään ensimmäiseen erään.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1991

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.