1351/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1991

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 1 §:n 2 momentti ja 3 §:n 3 momentti sekä

lisätään 18 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §

Räjähdystarvikkeista säädettäessä on otettava huomioon räjähdystarvikkeista ja niiden valmistuksesta aiheutuvien terveysja ympäristöhaittojen ehkäiseminen.


3 §

Työsuojeluviranomaisille työntekijäin suojelemiseksi kuuluvasta valvonnasta on erikseen säädetty.

18 §

Asetuksella säädettävistä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuista asioista voidaan antaa tarkempia määräyksiä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä.

Asetuksella voidaan säätää, että teknillinen tarkastuskeskus voi antaa tarkempia teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita 2 momentissa tarkoitetun ministeriön päätöksen soveltamisesta sekä määrätä tai hyväksyä sen soveltamisessa noudatettavaksi standardin. Lisäksi voidaan asetuksella säätää, että teknillinen tarkastuskeskus voi antaa tarkempia teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita sellaisista asioista, joista ei katsota tarkoituksenmukaiseksi määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä.


Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1991.

Hallituksen esitys 76/91
Talousvaliok. miet. 11/91

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.