1347/1991

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1991

Asetus tutkimuseettisestä neuvottelukunnasta

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tieteelliseen tutkimukseen liittyvien eettisten kysymysten käsittelyä ja tutkimusetiikan edistämistä varten on opetusministeriön yhteydessä tutkimuseettinen neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille tutkimuseettisistä lainsäädäntö- ja muista kysymyksistä;

2) toimia asiantuntijaelimenä tutkimuseettisiä ongelmia selvitettäessä;

3) tehdä aloitteita tutkimusetiikan edistämiseksi sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua Suomessa;

4) seurata alansa kansainvälistä kehitystä sekä osallistua aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön;

5) harjoittaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää tiedotustoimintaa.

3 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, jotka opetusministeriö nimeää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina tutkimusetiikan kannalta tärkeimmät tieteenalat sekä keskeiset tutkimusetiikasta vastaavat viranomaiset.

4 §

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri ja sivutoimisia sihteereitä, jotka ottaa opetusministeriö.

5 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

6 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.