1327/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki tulliverolain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 26 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (618/82), seuraavasti:

26 §

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa tullia taikka poistaa sen kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetyn tullin määrä on enintään 300 000 markkaa.

Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

Hallituksen esitys 56/91
Valtiovarainvaliok. miet. 22/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.