1315/1991

Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta

Valtiovarainministeriö on Suomen tasavallan sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovellettavista alkuperäsäännöistä 21 päivänä maaliskuuta 1973 annetun lain (243/73) nojalla päättänyt:

1 §

Suomen ja muiden Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisessä kaupassa sovelletaan Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 32 artiklassa tarkoitetun neuvoston tämän päätöksen liitteinä olevia, alkuperäsääntöjen muutoksia koskevia päätöksiä n:o 6/1991 (liite 1) ja 7/1991 (liite 2) 1 päivästä tammikuuta 1988, niin kuin niistä on sovittu.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

(Suomennos)

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1991

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Ylitarkastaja
Kirsi Vartiainen

LIITE 1

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 6/19911)

Hyväksytty 23. kokouksessa 7 päivänä lokakuuta 1991

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) HS-nimikettä 37.01 koskeva teksti konvention B-liitteen 2 liitteen luettelossa korvataan tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2) Tämän päätöksen mukaista muutosta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan.

1) Voimassa olevat konvention B-liitettä koskevat yhteisneuvoston päätökset 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) ja aikaisemmat neuvoston päätökset 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 1/89 (368/89), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90), 6-9/90 (708/90)

Liite

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1 2 3
37.01 Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit, laa'at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä:
- pikakuvafilmit värivalokuvausta varten, pakkafilmeinä Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan muuhun nimikkeeseen kuin 37.01 tai 37.02. Nimikkeen 37.02 aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
- muut Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan muuhun nimikkeeseen kuin 37.01 tai 37.02. Nimikkeiden 37.01 ja 37.02 aineksia saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että niiden yhteisarvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.
(Suomennos)

LIITE 2

NEUVOSTON PÄÄTÖS n:o 7/19911)

Hyväksytty 23. kokouksessa 7 päivänä lokakuuta 1991

Konvention B-liitteen muuttaminen

Neuvosto,

joka ottaa huomioon konvention 4 artiklan 5 kohdan,

on päättänyt:

1) Konvention B-liitteen 2 liitteen luetteloa muutetaan lisäämällä siihen tämän päätöksen liitteessä oleva teksti.

2) Tämän päätöksen mukaista muutosta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988.

3) Pääsihteeri tallettaa tämän päätöksen tekstin Ruotsin hallituksen huostaan. 1) Ks. liite 1

Liite

HS-nimike Tuote Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman
1 2 3
62.17:stä Välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut Valmistus, jossa:
- kaikki käytetyt ainekset tariffoidaan eri nimikkeeseen kuin tuote, ja
- kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.