1303/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsänhoitoyhdistyksistä 17 päivänä marraskuuta 1950 annetun lain (558/50) 10 ja 11 §,

näistä 11 § sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (148/76), seuraavasti:

10 §

Verohallinto laskee kunkin metsänomistajan suoritettavaksi edellä mainittujen perusteiden mukaan tulevan metsänhoitomaksun ja lähettää maksuvelvollisille maksulipun.

11 §

Mitä on säädetty veronoikaisusta, maksuunpanonoikaisusta, muutoksenhausta verotukseen, jälkiverotuksesta, verojen ja maksujen perimisestä ulosottoteitse sekä tietojen kokoamisesta veronkantolaissa säädettyihin tarkoituksiin, on vastaavasti voimassa metsänhoitomaksusta.


Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1991.

Hallituksen esitys 113/91
Valtiovarainvaliok. miet. 34/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.