1302/1991

Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 13 päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (145/76) 2 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (527/80), sekä

lisätään lakiin uusi 7 b § seuraavasti:

2 §

Kun maksuunpantua ennakkoa on lyhennetty verotuslain 108 §:n mukaan, viivästyskorko lasketaan ennakon lyhennetylle osalle veronkantolaissa säädettyyn palautettavan ennakon kuittauspäivään.

7 b §

Lääninverovirasto voi yksittäistapauksessa jättää viivästyskoron ja jäämämaksun kokonaan tai osittain perimättä, jos veron suorittaminen on viivästynyt viranomaisen menettelyn johdosta.

Lääninveroviraston 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1991.

Hallituksen esitys 113/91
Valtiovarainvaliok. miet. 34/91

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.