1209/1991

Annettu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991

Asetus verotusasetuksen 29 §: n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen 29 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa (1058/74), seuraavasti:

29 §

Saadakseen verotuksessa lukea hyväkseen maatilatalouden tuloverolain 13 §:ssä säädetyn uudistamis- tai taimikkovähennyksen ja 14 a §:ssä säädetyn verovapauden muun metsätalouden harjoittajan kuin valtion tulee tehdä metsälautakunnalle ilmoitus taimikoiden perustamisesta ja vakiintumisesta metsälautakuntien tarkoitusta varten valmistamaa lomaketta tai

muuta metsälautakunnan hyväksymää tietovälinettä käyttäen verovuoden lokakuun 31 päivään mennessä. Ilmoitukseen tulee liittää kohteen sijaintia koskevat tiedot tai sijaintia kuvaava peruskarttapohjainen kartta mittakaavassa 1:5 000 1:20 000.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
IIRO VIINANEN

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.