1195/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Asetus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/82) 7 § sekä 8 §:n 1 ja 2 momentti,

näistä 7 § sellaisena kuin se on 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa asetuksessa (303/87), ja

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 5 momentti seuraavasti:

7 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 16 §:n 2 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ennakoiden määrät seuraavalle kalenterivuodelle.

Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuksien määrät edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkistaa samalla ennakoiden määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta.

Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavat ennakot viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

8 §

Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan: tammikuulta 13 prosenttia helmikuulta 10 ,, maaliskuulta 4 ,, huhtikuulta 8 ,, toukokuulta 10 ,, kesäkuulta 5 ,, heinäkuulta 10 ,, elokuulta 10 ,, syyskuulta 4 ,, lokakuulta 8 ,, marraskuulta 10 ,, joulukuulta 8 ,,

Ennakkoa 7 §:n mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki Oy suorittaa postisiirtotilien kirjauksen.


Sosiaali- ja terveysministeriö voi pankkilakon tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2 momentissa tarkoitetusta määräajasta poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän asetuksen 7 §:n 1 momenttia ja 8 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vahvistettaessa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuden ennakkoa vuodelle 1992.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.