1178/1991

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1991

Maa- ja metsauml;talousministeriön päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta

Maa- ja metsätalousministeriö on 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n nimikkeen Karttajäljennös tai -ote kohdalla olevan säännöksen nojalla, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), päättänyt:

1 §

Maanmittaushallituksen, kartastoja tietopalvelutoimiston ja maanmittaustoimiston säilyttämistään toimituskartoista, rekisterikartoista, kaavojen pohjakartoista ja kaavakartoista antamat karttajäljennökset ja -otteet on kultakin karttalehdeltä varustettava leimalla seuraavin markkamäärin:

1. Käsin piirtämällä valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen leimavero on 60 markkaa lisättynä 30 markalla kultakin täydeltä neliödesimetriltä, kuitenkin enintään 2 000 markkaa.

2. Mekaanisesti valmistettu karttajäljennös tai -ote

Koko enintään
A4 mk A3 mk A2 mk A1 mk A0 mk
Diatsokopio
paperille 25 29 33 41 49
polyesterimuoville
paksuus enintään
0,07 mm 46 57 79 119 159
0,10 mm 57 71 101 159 219
Siirtokopio
paperille 66 78 106 - -
polyesterimuoville 78 99 134 199
monivärinen 98 139 209 - -
Valokuvaja wash-off-kopio 99 129 179 249 359
Sähköstaattinen kopio paperille kultakin originaalilta mustavalkoinen ensimmäinen kopio 23 26 30 37 45
kukin seuraava 16 19 22 28 35
monivärinen
ensimmäinen kopio 27 35 43 - -
kukin seuraava 19 25 31 - -
Mikrofilmisuurennos paperille kultakin sivulta 13 14 - - -

Muulle pohjalle tai muulla tavalla valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen leimavero on omakustannusarvon mukainen valmistuskustannus, johon lisätään oikeaksitodistamisesta 9 markkaa, kuitenkin vähintään 12 markkaa ja enintään 2 000 markkaa.

2 §

Tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maanmittaushallitus.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävistä leimaveroista 24 päivänä elokuuta 1989 annettu maa- ja metsauml;talousministeriön päätös (765/89).

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1991

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.