1123/1991

Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1991

Asetus kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1090/90) 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 momentti, 7 ja 8 § sekä 10 §:n 1 momentti, seuraavasti:

2 §

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kodinhoitajan tai kotiavustajan antamasta kotipalvelusta, mainitun pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista sekä mainitun pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kotona tapahtuvasta hoidosta voidaan periä maksu kuukausimaksuna, käyntitai kertamaksuna sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

3 §

Kuukausimaksua määrättäessä laaditaan yhdessä palvelunsaajan kanssa palveluja hoitosuunnitelma, jota tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa ja johon voi kuulua myös kansanterveyslain (66/1972) 21 §:n 1 momentin nojalla maksuttomia kotisairaanhoidon palveluja.


4 §

Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdissa tarkoitetusta palvelusta perittävä kuukausimaksu on enintään 3 200 markkaa. Mikäli palvelunsaaja saa mainitun pykälän 1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitetun palvelun lisäksi saman pykälän saman momentin 2 kohdan mukaisia tukipalveluita, on kuukausimaksu yhteensä enintään 5 400 markkaa. Maksu ei saa olla palvelunsaajan maksukykyyn nähden kohtuuton.


7 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista palveluista peritään kohtuullinen käyntitai kertamaksu, jos annettavien palveluiden jatkuvuus ei edellytä kuukausimaksun määräämistä.

8 §

Sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista tukipalveluista peritään palvelujen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen maksu, joka voi sisältyä 4 §:n 2 momentissa mainittuun kuukausimaksun enimmäismäärään.

10 §

Kokeiluun osallistuvista kunnista, niiden osa-alueista tai kokeilun piiriin kuuluvista toiminnoista kunnassa tai sen osa-alueella päättää Sosiaali- ja terveysministeriö kuntien sille tekemien esitysten perusteella.Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.