1075/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki valtiopäiväjärjestyksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), ja

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä tammikuuta 1969 ja 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetuilla laeilla (4/69 ja 454/70) sekä mainitulla 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Jos tasavallan presidentti on hallitusmuodon nojalla määrännyt uudet vaalit toimitettaviksi, lähinnä seuraavat vaalit toimitetaan säännönmukaisen vaalikauden samalla päättyessä neljäntenä vuonna niiden jälkeen, jollei eduskuntaa sitä ennen uudelleen hajoteta.


8 §

Jos edustajaksi valittu valitaan tasavallan presidentiksi, lakkaa hänen edustajantoimensa siitä päivästä, jolloin hän ryhtyy presidentin toimeen. Tultuaan valituksi presidentiksi hän ei kuitenkaan saa osallistua valtiopäivätoimiin.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Hallituksen esitys 232/88
Perustuslakivaliok. miet. 10/89
Suuren valiok. miet. 6/90
Perustuslakivaliok. miet. 4/91

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.