1073/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Asetus arvo-osuusjärjestelmästä

Oikeusministerin esittelystä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (826/91) 33 §:n nojalla:

1 §

Ennen kuin valtiovarainministeriö vahvistaa arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain (826/91) 12 §:ssä tarkoitetut arvo-osuusyhdistyksen säännöt, sen tulee tarkastaa, täyttävätkö säännöt lainsäädännön sekä järjestelmän luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden asettamat vaatimukset. Sääntöjä tarkastaessaan valtiovarainministeriön on tutkittava erityisesti, että arvo-osuusjärjestelmän eri osapuolten oikeudet yhdistyksen toimintaan liittyvien päätösten teossa turvataan.

2 §

Osakekeskusrekisteriä hoitavan osuuskunnan arvo-osuusjärjestelmää koskeva automaattinen tietojenkäsittely on järjestettävä siten, että pankkitarkastusvirastolla on mahdollisuus jatkuvasti valvoa tietojärjestelmän toimivuutta ja mahdollisuus aika ajoin tehtävin tarkistuksin valvoa, että kirjaukset on tehty lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

3 §

Harkitessaan, täyttääkö hakija arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 8 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa asetetut vaatimukset, valtiovarainministeriön on tarkastettava, että myös arvo-osuusrekisterin arvo-osuusjärjestelmää koskeva automaattinen tietojenkäsittely on järjestetty 2 §:ssä mainitulla tavalla.

4 §

Arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu toimilupa voidaan myöntää koskemaan kaikkia tai tiettyjä arvo-osuuslajeja taikka muutoin arvo-osuusjärjestelmän toiminnan kannalta selvästi rajattavissa olevaa rekisterinpitoa. Vastaavasti toimilupa voidaan myös peruuttaa kokonaan tai osittain.

5 §

Arvo-osuusyhdistyksen on annettava arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 15 §:n nojalla tekemänsä päätös tiedoksi pankkitarkastusvirastolle viipymättä ja mikäli mahdollista ennen ajankohtaa, josta päätöstä on noudatettava.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.