1067/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta 18 päivänä toukokuuta 1973 annetun lain (395/73) 1 §:n 1 momentti sekä 2 ja 6 § seuraavasti:

1 §

Veron, julkisen maksun ja muun sellaisen julkisoikeudellisen tai siihen rinnastettavan rahasaamisen, joka saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä, perimisen turvaamiseksi voidaan myöntää takavarikko siten kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään.


2 §

Takavarikko saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen saamisen tai sen osan todennäköisen kantotai maksuajan päättymistä, ja se on voimassa, kunnes saaminen on maksettu tai saamisen perimiseksi on laillisessa järjestyksessä toimitettu ulosmittaus, enintään kuitenkin yhden vuoden 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun takavarikon myöntämisestä. Yleinen tuomioistuin voi erityisistä syistä pidentää takavarikon voimassaoloaikaa enintään kuudella kuukaudella.

6 §

Tämän lain mukaisesta takavarikosta on, mikäli tässä laissa ei ole toisin säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa on säädetty takavarikosta päättämisestä ja ulosottolain 7 luvussa takavarikon täytäntöönpanosta. Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 179/90
Lakivaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 338/90

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.