1058/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Laki asiakirjain kuolettamisesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asiakirjain kuolettamisesta 14 päivänä elokuuta 1901 annetun lain 6 ja 8 §,

sellaisina kuin ne ovat, 6 § 19 päivänä maaliskuuta 1954 annetussa laissa (127/54) ja 8 § 21 päivänä kesäkuuta 1940 annetussa laissa (317/40), näin kuuluviksi:

6 §

Jos hakemus otetaan käsiteltäväksi, tuomioistuimen on, kuuluttamalla siten kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 10 §:ssä säädetään, kutsuttava se, jonka hallussa asiakirja on, viimeistään määräpäivänä ennen kello kahtatoista näyttämään asiakirja tuomioistuimelle ja ilmoittamaan vaatimuksensa siihen, uhalla että asiakirja muuten, jollei laillista estettä ilmaannu, tuomioistuimen päätöksellä kuoletetaan.

8 §

Edellä 6 §:ssä tarkoitettu kuulutus on julkaistava kerran virallisessa lehdessä jonkin vuosineljänneksen ensimmäisessä numerossa, ei kuitenkaan myöhäisemmän kuin sen neljänneksen, joka kuukausi siitä, kun päätös kuulutuksesta on tehty, ensiksi alkaa, sekä erityisesti annettava velvoitetulle tai, jos tämä on hakija, asiakirjan viimeiselle tietylle haltijalle tiedoksi. Jos kuulutuksella etsitään kadonnutta vekseliä, on siitä ainoastaan hyväksyjälle erikseen ilmoitettava. Jos nämä ovat kuolleet, kuulutus annetaan heidän pesänsä osakkaalle tai osakkaille tiedoksi.


Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 16/90
Lakivaliok. miet. 17/90
Suuren valiok. miet. 336/90

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.