1023/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

lisätään ylioppilastutkinnosta 26 päivänä syyskuuta 1947 annettuun asetukseen (71 uusi 11 b § seuraavasti:

11 b §

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, osallistuvat ne lukion ylimmän luokan oppilaat, jotka opiskelevat International Baccalaureate -tutkintoon tai Reifeprÿfung-tutkintoon johtavan opetusohjelman mukaisesti, ensisijaisesti International Baccalaureate -tutkintoon tai vastaavasti Reifeprÿfung-tutkintoon.

Oppilaat voivat niin halutessaan ja sen mukaan kuin opetusjärjestelyt sen sallivat osallistua tämän asetuksen mukaisen ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluviin erillisiin kokeisiin. Tällöin voidaan, sen mukaan kuin opetusministeriö määrää, poiketa tämän asetuksen säännöksistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ulkomaisen tutkinnon suorittaminen antaa suorittajalleen samat oikeudet kuin tämän asetuksen mukaisen ylioppilastutkinnon suorittaminen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.