990/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/78) 1 §, sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1371/90), seuraavasti:

1 §

Yksityisellä työnantajalla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87) työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä

a) 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1991 välisenä aikana 3,85 prosenttia ja;

b) 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana 2,85 prosenttia,

jos kuitenkin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksu on

c) 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1991 välisenä aikana 4,90 prosenttia ja

d) 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana 2,85 prosenttia,

jos edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, maksu on

e) 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1991 välisenä aikana 5,50 prosenttia ja

f) 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana 2,85 prosenttia.

Julkisoikeudellisen työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä aikana

a) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin edellä mainitulla liikelaitoksella, Ahvenanmaan maakunnalla ja kunnallisella liikelaitoksella 6,65 prosenttia;

b) kunnalla ja kuntainliitolla 7,90 prosenttia; sekä

c) evankelis-luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntainliitolla sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 8,15 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.