987/1991

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Laki tasausverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1971 annetun tasausverolain (922/71) liitteenä oleva verotaulukko sekä lain 5 §:n 2 kohta ja 6 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 kohta 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (980/83) sekä lain liitteenä oleva verotaulukko ja lain 6 §:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1163/90), näin kuuluviksi:

5 §

Tasausverottomia ovat:


2) tavarat ja apuaineet, jos ne tai niiden kanssa samanlaiset ulkomaiset tai suomalaiset tavarat osoitetaan käytettävän vienti tavaran valmistukseen, muuhun käsittelyyn tai päällystämiseen; sekä


6 §

Teollisuuden käyttöön tulevat raaka-aineet, tuotantotarvikkeet ja investointitavarat ovat tasausverottomia. Tullihallitus myöntää maahantuojan kahden vuoden kuluessa tavaran tullauspäivästä tekemästä hakemuksesta tasausverottomuuden edellä tarkoitetuille tavaroille ehdolla, että verottomuuden osoitetaan tulevan asianomaisen teollisuuden hyväksi. Tullihallitus vahvistaa myös luettelon tavaroista, joille tasausverottomuus myönnetään edellä mainituin perustein hakemuksetta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Lain 5 §:ää ja 6 §:ää sovelletaan tavaraan, joka luovutetaan tullivalvonnasta 1 päivänä heinäkuuta 1991 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 21/91
Valtiovarainvaliok. miet. 7/91

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Liite

VEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tasausvero % tullausarvosta
1.1.1991 alkaen 1.10.1991 alkaen
15. Ryhmästä nimikkeet 15.07 2,4 2,1
15.09-10 2,4 2,1
15.12 2,4 2,1
15.14 2,4 2,1
15.17-18 2,4 2,1
16. Ryhmästä nimikkeet 16.01-02 2,4 2,1
16.04-05 2,4 2,1
17. Ryhmästä nimikkeet 17.01-02 4,1 3,8
17.04 4,1 3,8
18. Ryhmästä nimikkeet 18.05-06 4,1 3,8
19. Ryhmästä nimikkeet 19.01 2,4 2,1
19.02-05 2,8 2,5
20. Ryhmä 2,4 2,1
21. Ryhmä 2,4 2,1
22. Ryhmä 3,3 3,1
24. Ryhmästä nimike 24.02 1,0 0,7
25. Ryhmästä nimikkeet 25.22-23 3,5 3,2
30. Ryhmästä nimikkeet 30.05 1,5 1,2
30.06 2,0 1,7
31. Ryhmästä nimikkeet 31.02-05 2,0 1,7
32. Ryhmästä nimikkeet 32.07-10 2,0 1,7
32.12-15 2,0 1,7
33. Ryhmästä nimikkeet 33.03-07 2,0 1,7
34. Ryhmä 2,0 1,7
35. Ryhmästä nimike 35.06 2,0 1,7
36. Ryhmä 2,0 1,7
37. Ryhmästä nimikkeet 37.01-04 muut paitsi valotetut valokuvauslaatat ja -filmit 2,0 1,7
37.05-06 2,5 2,2
37.07 2,0 1,7
38. Ryhmästä nimikkeet 38.05 2,6 2,3
38.07 2,6 2,3
38.08 2,0 1,7
38.10 2,0 1,7
38.13-14 2,0 1,7
38.16 3,5 3,2
38.19-22 3,5 3,2
39. Ryhmästä nimikkeet 39.16-21 2,6 2,3
39.22-26 1,8 1,5
40. Ryhmästä nimikkeet 40.02 2,6 2,3
40.05-17 1,8 1,5
41. Ryhmästä nimikkeet 41.04-11 2,5 2,2
42. Ryhmä 2,5 2,2
43. Ryhmästä nimikkeet 43.02-04 2,5 2,2
44. Ryhmästä nimikkeet 44.06-21 2,7 2,4
45. Ryhmästä nimikkeet 45.03-04 2,4 2,1
46. Ryhmä 1,8 1,5
48. Ryhmästä nimikkeet 48.02-11 3,2 2,9
48.12-14 2,4 2,1
48.15-16 1,5 1,2
48.17-19 2,4 2,1
48.20-21 2,5 2,2
48.22-23 2,4 2,1
49. Ryhmä 2,8 2,5
50. Ryhmästä nimikkeet 50.06-07 1,5 1,2
51. Ryhmästä nimikkeet 51.09-13 1,5 1,2
52. Ryhmästä nimikkeet 52.07-12 1,5 1,2
53. Ryhmästä nimikkeet 53.06-11 1,5 1,2
54. Ryhmästä nimikkeet 54.01 1,5 1,2
54.04-05 2,6 2,3
54.06-08 1,5 1,2
55. Ryhmästä nimikkeet 55.08 1,5 1,2
55.11-16 1,5 1,2
56. Ryhmä 1,5 1,2
57. Ryhmä 1,5 1,2
58. Ryhmä 1,5 1,2
59. Ryhmästä nimikkeet 59.03-10 1,5 1,2
60. Ryhmä 1,5 1,2
61. Ryhmä 1,5 1,2
62. Ryhmä 1,4 1,1
63. Ryhmästä nimikkeet 63.01-08 1,5 1,2
63.09-10 1,4 1,1
64. Ryhmästä nimikkeet 64.01-02 1,8 1,5
64.03-06 1,5 1,2
65. Ryhmä 1,4 1,1
66. Ryhmä 1,5 1,2
67. Ryhmä 1,5 1,2
68. Ryhmä 3,5 3,2
69. Ryhmästä nimikkeet 69.01-08 3,5 3,2
69.09-14 1,8 1,5
70. Ryhmästä nimikkeet 70.03-20 1,8 1,5
71. Ryhmästä nimikkeet 71.01-05 1,5 1,2
71.06-12 3,0 2,7
71.13-17 1,5 1,2
73. Ryhmästä nimikkeet 73.01-07 2,8 2,5
73.08-24 2,2 1,9
73.25-26 2,8 2,5
74. Ryhmästä nimikkeet 74.07-09 3,0 2,7
74.10 2,2 1,9
74.11 3,0 2,7
74.12-18 2,2 1,9
74.19 3,0 2,7
76. Ryhmästä nimikkeet 76.04 3,0 2,7
76.06-08 3,0 2,7
76.09-15 2,2 1,9
76.16 3,0 2,7
79. Ryhmästä nimike 79.07 3,0 2,7
80. Ryhmästä nimike 80.07 2,2 1,9
82. Ryhmä 2,2 1,9
83. Ryhmä 2,2 1,9
84. Ryhmästä nimikkeet 84.02-04 2,2 1,9
84.06-09 1,9 1,6
84.11-37 1,9 1,6
84.46-48 1,9 1,6
84.50-53 1,9 1,6
84.67-74 1,9 1,6
84.76 1,9 1,6
84.79 1,9 1,6
84.81-83 1,9 1,6
84.84 2,2 1,6
84.85 1,9 1,6
85. Ryhmästä nimikkeet 85.01-07 1,6 1,3
85.08 1,9 1,6
85.09-11 1,0 0,7
85.12-15 1,6 1,3
85.16-31 1,0 0,7
85.32-33 1,6 1,3
85.35-44 1,6 1,3
85.45-47 1,8 1,5
85.48 1,6 1,3
86. Ryhmästä nimikkeet 86.01-08 2,2 1,9
86.09 1,8 1,5
87. Ryhmästä nimikkeet 87.01 1,9 1,6
87.02-10 1,8 1,5
87.11-15 2,2 1,9
87.16 1,8 1,5
88. Ryhmästä muut paitsi nimikkeisiin 88.02.30 ja 88.02.40 kuuluvat lentokoneet, kotimaan reittiliikenteessä tai ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä käytettävät 2,2 1,9
89. Ryhmästä nimikkeet 89.03-08 2,0 1,7
90. Ryhmä 2,1 1,8
91. Ryhmästä nimikkeet 91.04-07 2,1 1,8
91.09-10 2,1 1,8
91.12-14 2,1 1,8
92. Ryhmästä nimikkeet 92.01-09 1,5 1,2
93. Ryhmästä nimikkeet 93.01-03 1,9 1,6
93.04 1,5 1,2
93.05 1,9 1,6
93.06 2,0 1,7
93.07 1,5 1,2
94. Ryhmästä nimikkeet 94.01 1,8 1,5
94.02 2,1 1,8
94.03-05 1,8 1,5
94.06 2,4 2,1
95. Ryhmä 1,5 1,2
96. Ryhmästä nimikkeet 96.01-03 1,5 1,2
96.04 2,2 1,9
96.05 1,5 1,2
96.06 1,8 1,5
96.07-16 1,5 1,2
96.17 2,2 1,9
96.18 1,5 1,2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.