984/1991

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1991

Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 20 §:n muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut liikenteen ohjauslaitteista 16 päivänä maaliskuuta 1982 annetun liikenneministeriön päätöksen (203/82) 6 §:n sekä

lisännyt 20 §:ään uudet merkkiä 426 koskevat kohdat seuraavasti:

2 luku

Liikennemerkit>

6 §

Liikennemerkkejä on, jollei jäljempänä ole toisin määrätty, kolmea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoisia. Suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää moottori- ja moottoriliikennetiellä. Pienikokoisia merkkejä voidaan käyttää, jollei jäljempänä ole toisin määrätty, muusta liikenteestä erillään olevalla jalkakäytävällä ja pyörätiellä, moottorikelkkailureitillä sekä sellaisessa taajaman osassa, jossa nopeusrajoitus on 50 km/h tai sitä alempi ja milloin pienikokoisten merkkien käytölle on erityisiä ympäristöllisiä syitä.


20 §

Määräysmerkkien mitat ovat:


Merkki Mitta Suuri koko (mm) Normaali koko (mm) Pieni koko (mm)
411-416 a 640 400
417, 418 a 900 640 400
421-425 a 640 400
426 a 400 200

Merkki 426. Moottorikelkkailureitti

Merkki sijoitetaan moottorikelkkailureitin alkuun ja tarpeellisiin kohtiin sen varrelle. Normaalikokoinen merkki on aina sijoitettava kohtaan, jossa muulle ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu tie risteää moottorikelkkailureitin kanssa tai milloin muutoin syntyy epäselvyyttä reitin jatkuvuudesta. Reittimerkin yhteydessä käytettävä toistomerkki on aina pienikokoinen. Merkki poistetaan kesän ajaksi.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1991

Liikenneministeri
Ole Norrback

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.