950/1991

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1991

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä 31 päivänä lokakuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (836/85) 1 ja 2 §:ää,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 27 päivänä syyskuuta 1990 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (907/90) ja 2 § kysymyksessä olevilta osin osittain muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (614/86), seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, jotka korvataan kokonaan, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Psykoosit 1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) fluvoksamiini
5) karbamatsepiini
6) litiumsuolat
7) maprotiliini
8) mianseriini
9) nialamidi
10) sitalopraami
11) sulpiridi
12) tioksanteenit
13) tratsodoni
14) trisykliset antidepressiivit
Vajaamielisillä esiintyvät levottomuustilat 1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) fluvoksamiini
5) maprotiliini
6) mianseriini
7) sitalopraami
8) sulpiridi
9) tioksanteenit
10) tratsodoni
11) trisykliset antidepressiivit
2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 90 prosenttia, ovat:

Sairaus Lääkeaine tai -valmiste
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1) hydroksitsiini (vain yhdessä teofylliinin tai sen johdoksen kanssa, lisäksi voi olla sympatomimeettiä)
2) ipratropium
3) kortikoidit
4) kortikotropiinit
5) kromoglikaatti
6) nedokromiili
7) oksitropium
8) sympatomimeetit
9) teofylliini ja sen johdokset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1991

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.