943/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Puolustusministeriön päätös asevelvolliselle suoritettavasta päivärahasta

Puolustusministeriö on 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 50 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1169/88), päättänyt:

1 §

Vakinaisessa palveluksessa oleva asevelvollinen saa päivärahaa 19,00 markkaa. Jos hänet on asevelvollisuuslain 5 §:n nojalla määrätty palvelemaan yli 240 päivää, päiväraha on 240 päivää ylittävältä ajalta 19,50 markkaa.

2 §

Reservin kertausharjoituksiin kutsuttu asevelvollinen saa päivärahaa 19,50 markkaa.

3 §

Asevelvolliselle, jolle osoittamansa sotilaskuntoisuuden perusteella tai hoitovapaana oman lapsen syntymän johdosta on myönnetty lomaa, suoritetaan päivärahaa koko loman ajalta.

Asevelvolliselle, jolle sotilaslääkärin määräyksestä on myönnetty toipumislomaa, suoritetaan päivärahaa koko toipumisloman ajalta.

Jos asevelvolliselle on annettu lomaa muusta kuin edellä mainitusta syystä kolmea päivää pidemmäksi ajaksi, ei hän ole oikeutettu päivärahaan sen ylittäviltä lomapäiviltä.

4 §

Päivärahaa ei suoriteta asevelvolliselle ajalta, jonka hän on ollut:

1) Suorittamassa vankeusrangaistusta tai samalla kertaa täytäntöönpantavaa arestirangaistusta;

2) rikoksen johdosta kiinniotettuna, pidätettynä tai vangittuna, mikäli hänet tuomitaan vankeusrangaistukseen siitä teosta, jonka vuoksi hän on ollut vapautensa menettäneenä;

3) tahallisesti itse aiheuttamansa vamman tai sairauden vuoksi palvelukseen kykenemätön;

4) ilman pätevää syytä poissa palveluksesta; taikka

5) suorittamatta hänelle määrättyjä tehtäviä niskoittelun tai muun palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua aikaa laskettaessa otetaan huomioon ainoastaan täydet vuorokaudet.

5 §

Tämä päätös koskee myöskin vapaaehtoisena palvelukseen astunutta sekä puolustusvoimien etua välittömästi tai välillisesti tarkoitettuun työhön määrättyä.

Tämä päätös koskee niinikään reservissä olevaa asevelvollista, joka on kutsuttu ylimääräiseen palvelukseen, tai jonka on kertausharjoitusten lisäksi sallittu suorittaa vapaaehtoisia harjoituksia puolustusvoimissa.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Ylitarkastaja
Jaakko Kangas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.