942/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkunta 1991

Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen (283/62) 8 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (816/89) seuraavasti:

8 §

Vesi- ja ympäristöpiirin on tarkastettava 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja siihen liittyvä suunnitelma. Ilmoituksen tekijän on tarvittaessa annettava vesi- ja ympäristöpiirille sen tarpeellisiksi katsomia täydentäviä tietoja ja selvityksiä. Vesi- ja ympäristöpiiri voi pyytää asiasta sosiaali- ja terveyshallituksen lausunnon, jos kysymys on sairaalasta johdettavasta jätevedestä tai jos lausunnon pyytämiseen on muutoin aihetta. Vesi- ja ympäristöpiiri voi tarvittaessa pyytää asiasta lausunnon myös ympäristönsuojelulautakunnalta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.