928/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Asetus tartuntatautiasetuksen 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/86) 11 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti sekä 12 §,

näistä 12 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 22 päivänä helmikuuta 1991 annetulla asetuksella (407/91), seuraavasti:

11 §

Työnantajan tulee vaatia tartuntatautilain 20 §:ssä tarkoitettuna selvityksenä tieto laboratorio- tai röntgentutkimuksen tai muun tutkimuksen tuloksesta ennen työhön tai tehtävään ryhtymistä henkilöltä, joka työskentelee:


Henkilöltä, joka työskentelee 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä, tulee lisäksi vaatia tieto laboratorio- tai röntgentutkimuksen tai muun tutkimuksen tuloksesta hänen palattuaan maasta, jossa hän on voinut saada yleisvaarallisen tartuntataudin.


12 §

Sosiaali- ja terveyshallitus antaa ohjeet tartuntatautilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen perusteeksi suoritettavista tutkimuksista.

Selvitys ei saa olla 30 päivää vanhempi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.