923/1991

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 30 §:n 1 momenttiin,

sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1954, 29 päivänä elokuuta 1975, 7 päivänä kesäkuuta 1978, 21 päivänä joulukuuta 1990 ja 28 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (402/54, 694/75, 416/78, 1167/90 ja 1333/90), uusi 9 kohta seuraavasti:

30 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


9) siltä osin kuin kiinteistö on saatu vaihtamalla se toiseen kiinteistöön ja vaihto on tapahtunut luonnonsuojelulain (71/23) mukaisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin kiinteistön vaihtoihin.

Hallituksen esitys 1/91
Valtiovarainvaliok. miet. 2/91

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.