886/1991

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta ja rajan määräämisestä eräiltä osin Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuntajakoa Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin välillä muutetaan siten, että mainittujen kuntien hallinnollinen raja Vähäjoessa yhtyy muutoksen jälkeen 7 päivänä heinäkuuta 1987 maarekisteriin merkityn, yleisistä teistä annetun lain (243/54) mukaisen tietoimituksen nro 204437-8 yhteydessä suoritetussa tilusvaihdossa ja tilusjärjestelyssä muodostuneeseen kameraaliseen kunnanrajaan. Mainittujen kuntien välinen uusi raja noudattaa kysymyksessä olevalla kohdalla siten Vähäjoen uuden uoman keskiviivaa.

2 §

Lahden kaupungista siirretään Hollolan kuntaan uuden ja vanhan kunnanrajan välisellä alueella sijaitsevat seuraavat tilanosat ja muiden rekisteriyksiköiden osat:

1) Hollolan kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Okeroisten kylän Tausjoen tilasta 11:188 ne alueet, jotka muodostavat toimituksen nro 204437-8 kartalla olevat tiluskuviot 106, 108, 110 ja 111;

2) Hollolan kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Okeroisten kylän yhteisestä vesialueesta 876:1 ne alueet, jotka muodostavat toimituksen nro 204437-8 kartalla olevat tiluskuviot 103 ja 105;

3) Hollolan kuntaan kameraalisesti kuuluvasta Hakosillan paikallistie -nimisestä yleisestä tiestä 098:895:1:4037 alue, joka muodostaa toimituksen nro 204437-8 kartalla olevan tiluskuvion 104; sekä

4) Lahden kaupunkiin sekä kameraalisesti että hallinnollisesti kuuluvasta Hakosillanpaikallistie -nimisestä yleisestä tiestä 398:895:1:4037 ne alueet, jotka muodostavat toimituksen nro 204437-8 kartalla olevat tiluskuviot 22a ja 21.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt.nuorempi hallitussihteeri
Tuula Aantaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.