882/1991

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991

Valtioneuvoston päätös markan ulkoisesta arvosta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetun rahalain 2 §:n 1 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (877/91), Suomen Pankin esityksestä päättänyt:

1 §

Markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen valuuttayksikön ecun (European Currency Unit) vasta-arvona markoissa.

Ecu muodostuu kiinteistä määristä jäsenvaltioiden kansallisia valuuttoja. Ecun arvo lasketaan näiden määrien ja kyseisten valuuttojen markkinakurssien perusteella. Kunkin valuutan määrä on Euroopan yhteisöjen neuvoston kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukainen.

Ecun vasta-arvo markoissa lasketaan 2 momentissa tarkoitettujen valuuttojen markkinoilla noteerattujen kurssien perusteella.

2 §

Ecun vasta-arvo markoissa voi vaihdella 4.72953 markasta 5.02207 markkaan.

3 §

Suomen Pankki laskee markan ulkoisen arvon ja se julkaistaan siten kuin Suomen Pankin johtosäännön (48/26) 20 §:ssä säädetään pankin kursseista.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan markan ulkoisesta arvosta 28 päivänä lokakuuta 1977 annettu valtioneuvoston päätös (761/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Osmo Sarmavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.