881/1991

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Rautalammen ja Konneveden kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Rautalammen ja Konneveden kuntien, samalla myös Kuopion ja Keski-Suomen läänien välinen ennestään määräämätön raja Vuoreisen järvessä alkaa sanotun järven itärannalla olevasta, mainittujen läänien ja kuntien nykyisellä rajalla sijaitsevasta Rautalammen kunnan Hanhitaipaleen kylän Paakkolan-Häkkilän tilan 2:72 ja Konneveden kunnan Hanhitaipaleen kylän Lummukan tilan 3:124 välisen rajan pyykistä nro 60 ja kulkee kohtisuoraan sanottuun rajaan nähden Vuoreisen järvessä luodetta kohden 100 metriä pisteeseen, josta raja kääntyy lounasta kohti ja kulkee suorana mainitulla vesialueella noin 640 metriä Rautalammen kunnan Hanhitaipaleen kylän Metsävuoreisen tilan 7:20 ja Konneveden kunnan Hanhitaipaleen kylän Uusi-Lummukan tilan 4:2 väliseen pyykkiin nro 49 päättyen ja yhtyen siinä nykyiseen mainittujen läänien ja kuntien väliseen rajaan.

2 §

Rautalammen ja Konneveden kuntien, samalla myös Kuopion ja Keski-Suomen läänien välinen ennestään määräämätön raja Konnevedessä alkaa sisäasiainministeriön 17 päivänä kesäkuuta 1982 antaman päätöksen nro 464 3§:ssä mainitusta Hanhitaipaleen lohkokunnalle Keski-Suomen läänissä kuuluvan rauhoituspiirin ja tiloille 1:11, 2:12 ja 3:14 Kuopion läänissä kuuluvan vesialueen välisestä läänien väliseksi rajapisteeksi vahvistetusta rajapisteestä B ja kulkee siitä etelälounaaseen 953 metriä vesialueen jakotoimituksessa nro 16938, 17929 ja 18433 käytyä edellä mainituille tiloille sekä tiloille 1:27, 2:22 ja 3:42 muodostettujen yhteisten vesialueiden välistä rajaa pitkin mainittujen vesialueiden sekä tiloille 1:(42-44), 2:17 ja 3:(65-68) kuuluvan vesialueen yhteiseen rajapisteeseen. Tästä raja kääntyy hieman lounaaseen ja kulkee 1725 metriä mainitussa toimituksessa käytyä viimeksi mainituille tiloille sekä tiloille 1:27, 2:22 ja 3:42 kuuluvien vesialueiden välistä rajaa pitkin Haukkalahdessa olevaan kysymyksessä olevan rajan taitepisteeseen, joka on aikaisemmin mainitussa toimituksessa rakennetusta pyykistä nro 35 222 metriä koilliseen. Sanotusta taitepisteestä raja kääntyy etelään ja kulkee suorana 390 metriä tiloille 1:(42-44), 2:17 ja 3:(65-68) kuuluvalla yhteisellä vesialueella Konneveden kunnan Hanhitaipaleen kylän Uusi-Lummukan tilan 4:2 ja Rautalammin kunnan Hanhitaipaleen kylän Paakkolan-Häkkilän tilan 2:72 väliseen Haukkalahden etelärannalla olevaan pyykkiin nro 61, jossa raja yhtyy nykyiseen puheena olevien läänien ja kuntien maarajaan.

3 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1991

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Tuula Aantaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.