871/1991

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1991

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1957 yleisistä teistä annetun asetuksen (482/57) 46 §:n 1 ja 2 momentti sekä 47 § näin kuuluviksi:

46 §

Yleisistä teistä annetun lain 33 §:n 2 momentin perusteella lakkaavan tien alue tai sen osa voidaan tiesuunnitelmassa määrätä käytettäväksi muihin tietarkoituksiin. Vaikka tiesuunnitelmassa ei tällaista määräystä ole annettu, voi tienpitoviranomainen päätöksellään määrätä alueen käyttämisestä muihin tietarkoituksiin. Mainittu päätös on tehtävä ennen kuin tie luovutetaan yleiseen liikenteeseen 24 §:n mukaisesti.

Kun tienparannustyö on kokonaan tai 24 §:ssä tarkoitetulta osaltaan valmistunut ja tie luovutettu liikenteeseen, on siitä, miltä osin entisen tiealueen käyttö tietarkoituksiin ja tieoikeus samalla lakkaa, kuulutettava 36 §:n 3 momentissa sanotulla tavalla.


47 §

Liitännäisalueen lakkauttamisesta tai käytöstä muihin tietarkoituksiin päättää tienpitoviranomainen. Lakkauttamista koskevasta päätöksestä tulee tienpitoviranomaisen kuuluttaa siten, kuin 36 §:n 3 momentissa on säädetty, sekä lisäksi ilmoittaa päätöksestään maanmittauskonttorille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.