847/1991

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Asetus Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen 1 ja 23 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä syyskuuta 1983 annetun asetuksen (746/83) 23 § sekä

lisätään asetuksen 1 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä maaliskuuta 1987 ja 23 päivänä maaliskuuta 1989 annetuilla asetuksilla (324/87 ja 293/89), uusi 17 a kohta seuraavasti:

1
Määritelmiä

Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettua lakia (300/79),jäljempänä alusjätelaki, ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:


17 a)sisävesialueella järviä, jokia ja kanavia;


23 §
Öljyn kuljettaminen kotimaan liikenteessä sekä sisävesialueella

Sisävesialueella ei saa kuljettaa raskasta polttoöljyä öljysäiliöaluksen lastisäiliöissä .

Sisävesialueella liikennöivässä öljysäiliöaluksessa ei saa kuljettaa mitään öljyä aluksen pohjaan tai ulkolaitaan rajoittuvissa lastisäiliöissä.

Öljysäiliöaluksessa tulee olla öljypuomia vähintään aluksen pituuden kolminkertainen määrä sekä pumppulaitteet ulos vuotaneen öljyn keräämiseksi, mikäli aluksen lastisäiliöissä kuljetetaan pysyvää öljyä kotimaan liikenteessä. Sisävesialueella liikennöivässä öljysäiliöaluksessa tulee olla öljypuomia vähintään aluksen pituuden kolminkertainen määrä myös silloin, kun sen lastisäiliöissä kuljetetaan muuta öljyä kuin pysyvää öljyä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.