810/1991

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain (219/39) 2§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), seuraavasti:


Mitä tässä laissa säädetään suomalaisesta osakeyhtiöstä ja sen toimielimistä, koskee soveltuvin osin myös suomalaista asunto-osakeyhtiötä ja sen toimielimiä. Sovellettaessa tätä lakia suomalaiseen asunto-osakeyhtiöön, rinnastetaan kuitenkin ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa, Suomen kansalaiseen. Mitä tässä laissa säädetään suomalaisesta säätiöstä, koskee myös suomalaista eläkesäätiötä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 216/90
Toisen lakivaliok. miet. 18/90
Suuren valiok. miet. 350/90

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.