802/1991

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Laki mallioikeuslain 2 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) 2§:n 2 momentti sekä 4§:n 2 kohdan c ja d alakohta sekä

lisätään 4§:n 2 kohtaan uusi e alakohta seuraavasti:


Tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kuvaamisella, näytteillepanemisella, kaupaksi pitämisellä tai muulla tavalla. Myös malli, joka ei ole vielä tullut julkiseksi, katsotaan tunnetuksi, jos se ilmenee tässä maassa tehdystä patenttihakemuksesta, hyödyllisyysmallihakemuksesta taikka tavaramerkin tai mallin rekisteröintihakemuksesta, joka on tehty tai joka sen mukaan kuin siitä on säädetty on katsottava tehdyksi ennen 1 momentissa tarkoitettua päivää, ja joka malli sittemmin hakemuksen käsittelyn yhteydessä tulee julkiseksi.

Mallia ei rekisteröidä


2) jos malliin ilman asianomaista lupaa on otettu:


c) sellaista, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, mikäli nimi on omaperäinen, tai sellaista, joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sanotunlaiseen teokseen tai oikeutta valokuvaan;

d) sellaista, joka ei olennaisesti eroa tässä maassa toiselle rekisteröidystä mallista; tai

e) sellaista, joka ei olennaisesti eroa tässä maassa toiselle rekisteröidystä hyödyllisyysmallista.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.

Hallituksen esitys 232/90
Toisen lakivaliok. miet. 20/90
Suuren valiok. miet. 330/90

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.