768/1991

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Laki perintökaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/65) 7 lukuun uusi 11§ ja 14 lukuun uusi 6§ sekä 17 lukuun uusi 2 a§ seuraavasti:

7 luku

Lakiosasta

11 §

Perillisen oikeus vaatia lakiosaansa ei siirry hänen velkojilleen.

14 luku

Testamentin tiedoksi antamisesta ja moitteesta

6 §

Perillisen oikeus moittia testamenttia ei siirry hänen velkojilleen.

17 luku

Perinnöstä luopumisesta ja perintöosuuden luovuttamisesta

2 a §

Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Luopumisen sitovuudesta perillisen ja testamentinsaajan velkojiin säädetään konkurssisäännössä ja ulosottolaissa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Hallituksen esitys 102/90
Toisen lakivaliok. miet. 13/90
Suuren valiok. miet. 195/90

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.