732/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki elintarvikelain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 3§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä toukokuuta 1952 annetussa laissa (202/52), seuraavasti:

3 §

Terveydenhoitoviranomaisille tämän lain mukaan kuuluvat tehtävät hoitaa kunnassa terveyslautakunta tai se muu viranomainen, jolle terveyslautakunnan tehtäviä kunnassa on annettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 295/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 46/90
Suuren valiok. miet. 347/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.