728/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä muuttanut vientitakuusta perittävän maksun yleisistä perusteista 13 päivänä maaliskuuta 1980 annetun valtioneuvoston päätöksen (199/80) 2 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä toukokuuta 1989 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (400/89), näin kuuluvaksi:

2 §

Kun valtion vientitakuu myönnetään vientitakuulain 2 §:n 4 kohdan nojalla pankille tai muulle luotonantajalle sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty viejälle viennin rahoittamista varten, peritään takuusta takuumaksuna luottoajasta ja velallisen luottokelpoisuudesta riippuen vähintään 0,1 % ja enintään 2,0 % vuodelta laskettuna viejälle myönnetyn luottorajan tai takuuseen kuuluvan luoton määrästä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Kauppa- ja teollisuusministeri
llkka Suominen

Vanhempi hallitussihteeri
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.