723/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki tieliikennelain 84§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa laissa (818/89), seuraavasti:

84 §
Ajoneuvon hyväksyminen liikenteeseen ja rekisteröinti

Ajoneuvon maahantuoja ja valmistaja sekä omistaja ja haltija ovat velvollisia ilmoittamaan rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet muu- tokset rekisteriviranomaiselle siten kuin asetuksella säädetään. Omistajan tai haltijan toimeksiannosta velvollisuus ilmoituksen tekemiseen siirtyy tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 9§:n 3 momentissa tarkoitetulle yritykselle. Ajoneuvoa koskevat muutostiedot on aina ilmoitettava rekisteriviranomaiselle, jollei muutos koske rekisteristä poistettua ajoneuvoa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Hallituksen esitys 286/90
Liikennevaliok. miet. 11/90
Suuren valiok. miet. 328/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.