718/1991

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministerin esittelystä

muuttanut valtion työntekijäin vuosilomista 24 päivänä huhtikuuta 1978 antamansa päätöksen (284/78) 3§:n 1 momentin 7 kohdan ja 6§:n,

sellaisena kuin niistä on 3§:n 1 momentin 7 kohta 30 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (341/83) ja 6§ 15 päivänä toukokuuta 1980 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (348/80), seuraavasti:

Työssäolon veroiseksi laskettava aika
3 §

Työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosilomaa määrättäessä vuosilomalain 3§:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen päivien lisäksi myös


7)niitä työpäiviä, joina työntekijä tai toimihenkilö on työsuhteen kestäessä ollut poissa työstä kuntoutuksen vuoksi myönnetyllä palkattomalla vapaalla ja joilta päiviltä hänelle on maksettu kuntoutusrahaa tai toimeentuloturvaa.


Vuosiloman siirtäminen
6 §

Jos työntekijä tai toimihenkilö on erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla vuosilomansa tai sen osan alkaessa, taikka tällöin tiedetään hänen saavan vuosilomansa aikana edellä tarkoitetun loman, on vuosiloma, jos asianomainen sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1991

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Vanhempi hallitussihteeri
Lasse Kiivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.