698/1991

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 16§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 16§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1947 annetussa laissa (1/47), näin kuuluvaksi:

16 §

Rikos on virallisen syytteen alainen, jollei ole toisin säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Jos virallinen syyttäjä on ennen tämän lain voimaantuloa nostanut syytteen rikoksesta, josta hän aikaisemman lain mukaan sai nostaa syytteen, hän saa jatkaa syytteen ajamista myös voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 40/90
Lakivaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 314/90

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.