673/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 9§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 9§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (472/87), näin kuuluvaksi:

9 §

Asetuksella voidaan asia tai asiakirja säätää salassa pidettäväksi, mikäli sitä vaatii valtion turvallisuus tai suhteet ulkovaltoihin, maanpuolustuksen etu, rikosten ehkäiseminen tai syytteeseen saattaminen, luonnonsuojelu, valtion tai itsehallintoyhdyskunnan tai yksityisen liiketoimen tai oikeudenkäynnin tai tietosuojan varmistaminen taikka yksityisen tärkeä henkilökohtainen etu sielunhoidon, terveyden- ja sairaanhoidon, huoltotoimen, vankeinhoidon, verotuksen tai julkisen tarkastustoiminnan alalla.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko>kuuta 1991.

Hallituksen esitys 33/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 45/90
Suuren valiok. miet. 346/90

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.