659/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Asetus eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen 3 ja 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkeasetuksen (870/85) 3 ja 4§ seuraavasti:

3 §

Eläkehakemuksen ratkaisemiseen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta, eläkehakemuksen siirtämisestä toiselle eläkelaitokselle, eläkelaitoksen eläkkeeseen liittyvistä muista tehtävistä, toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä sekä eläkehakemuksen ratkaisemisesta ja eläkepäätöksen lähettämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 ja 12 a-12 e§:ssä säädetään.

4 §

Muutoin noudatetaan eläkelakia täytäntöön pantaessa soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 6, 8, 11, 12 f, 13, 15-17, 23 ja 23 a§:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 3, 4 ja 8§:ssä sekä 19§:n 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.