651/1991

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Laki rikoslain 2 luvun 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain 2 luvun 1§:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (321/83) seuraavasti:

2 luku

Rangaistuksista

1 §

Kurinpitorangaistuksia sotilaalle ja muulle 45 luvun alaiselle henkilölle ovat aresti, poistumisrangaistus, kurinpitosakko ja varoitus. Niistä säädetään erikseen. Sovellettaessa muuhun kuin 45 luvun alaiseen henkilöön säännöstä, jossa on säädetty seuraamukseksi kurinpitorangaistus, tuomitaan hänet kurinpitorangaistuksen sijasta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 242/90
Toisen lakivaliok. miet. 19/90
Suuren valiok. miet. 329/90

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.