609/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Laki työllisyyslain 7§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetun työllisyyslain (275/87) 7§:n 2 momentti ja

lisätään 7§:ään uusi 3-5 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

3 luku

Työllisyyden hoito

7 §
Työvoimapalvelut

Työvoimapalveluja ovat erityisesti työnvälitys, ammatinvalinnanohjaus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, muuttoturvan järjestäminen, sijaintineuvonta, ohjaaminen omatoimiseen työllistymiseen, kansainvälinen harjoittelijanvaihto ja tietopalvelu.

Työvoimapalvelut on järjestettävä siten, että vajaakuntoisten asiakkaiden käytettävissä ovat edellä mainittujen palvelujen lisäksi heidän tarvitsemansa erityispalvelut. Erityispalveluista säädetään tarkemmin asetuksella.

Jos työhallinnon asiakkaan tarvitsemia palveluja ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää työvoimapalveluna, työvoimaviranomainen ohjaa tarpeen mukaan asiakkaan sosiaali-, terveydenhuolto- tai opetusviranomaisen taikka kansaneläkelaitoksen tai muun kuntoutuksen palveluorganisaation palveluiden piiriin.

Vajaakuntoisten asiakkaiden palvelujen järjestämisessä on lisäksi noudatettava, mitä kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetussa laissa (604/91) säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Hallituksen esitys 259/90
Sosiaalivaliok. miet. 49/90
Suuren valiok. miet. 253/90

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.