598/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus liike- ja yhteisötunnuksesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään liike- ja yhteisötunnuksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1126/90) 6§:n nojalla:

1 §

Verohallinnossa annetaan siinä laajuudessa kuin se verotuksen toimittamista varten on tarkoituksenmukaista verovelvollisille ja työnantajana toimiville oikeushenkilöille sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille liike- ja yhteisötunnukset, jotka merkitään verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin. Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin voidaan merkitä myös muita yksiköitä, milloin se verohallinnon tehtävien kannalta on tarkoituksenmukaista.

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkitään liike- ja yhteisötunnuksen lisäksi rekisteröitävän yksikön tunnistamiseksi tarvittavat ja verohallituksen tarkemmin määräämät muut tiedot.

2 §

Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkittävistä yksiköistä päättää tilastokeskus.

3 §

Määrättäessä maksuja yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä luovutettavista tiedoista on niissä otettava huomioon verohallinnolle aiheutuvat kustannukset, siltä osin kuin ne kohdistuvat yleisen liike- ja yhteisötunnusrekisterin perustamiseen tai ylläpitoon.

4 §

Liike- ja yhteisötunnuksen muodostavat järjestysnumero ja tarkistusnumero mainitussa järjestyksessä. Järjestysnumero on enintään seitsemännumeroinen.

Tarkistusnumeron laskemiseksi kerrotaan oikealta vasemmalle lukien järjestysnumeron

ensimmäinen numero luvulla 2,
toinen,, ,, 4,
kolmas,, ,, 8,
neljäs,, ,, 5,
viides,, ,, 10,
kuudes,, ,, 9,
seitsemäs,, ,, 7 sekä

lasketaan näin saadut tulot yhteen ja jaetaan summa luvulla 11. Tarkistusnumero määräytyy jakolaskun jakojäännöksen perusteella seuraavasti: jos jakojäännös on nolla, on tarkistusnumero nolla. Jos jakojäännös on suurempi kuin yksi, on tarkistusnumero erotus, joka saadaan vähentämällä jakojäännös luvusta 11. Jos jakojäännös on yksi, jätetään tarkistusnumeroa vastaava järjestysnumero käyttämättä.

5 §

Oikeushenkilö taikka liikkeen- tai ammatinharjoittaja säilyttää koko toimintansa ajan saman liike- ja yhteisötunnuksen. Liike- ja yhteisötunnus voi säilyä samana rekisteröidyn yksikön oikeudellisen luonteen muuttuessa tai sulautuessa toiseen yksikköön.

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä poistetun yksikön tunnusta ei saa ottaa uudelleen käyttöön toista yksikköä varten.

6 §

Verohallitus antaa tarvittavat tarkemmat määräykset tunnuksen antamisessa ja yksikköjen verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkitsemisessä ja siitä poistamisessa sekä rekisterissä havaitun virheen oikaisemisessa noudatettavasta menettelystä.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.