594/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Laki virallisista kääntäjistä annetun lain 13§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään virallisista kääntäjistä 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1148/88) 13§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

13 §

Edellä 2§:n 2 momentissa tarkoitetuksi tutkinnoksi hyväksytään myös valantehneistä kielenkääntäjistä annetun lain 2§:ssä tarkoitettu korkeimmalla arvosanalla suoritettu kieli-instituutin loppukoe ja mainitun lain 2 ja 3§:ssä tarkoitettu erillinen kielitutkinto. Jos tällaisen loppukokeen tai tutkinnon nojalla virallisen kääntäjän oikeutta hakeva on tehnyt valantehneistä kielenkääntäjistä annetun lain 4§:ssä tarkoitetun valan tai antanut vastaavan vakuutuksen, hänen ei tarvitse antaa tämän lain 3§:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutusta.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1991.

Hallituksen esitys 269/90
Sivistysvaliok. miet. 29/90
Suuren valiok.miet. 323/90

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.