593/1991

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 15§:n 2 momentti, 16§:n 2 momentti, 17§:n 2 momentti, 18§:n 2 momentti, 19§:n 2 momentti, 20§:n 2 momentti, 21§:n 2 ja 3 momentti, 22§:n 2 momentti, 23§:n 2 momentti, 24§:n 2 momentti, 24 a§:n 2 momentti ja 24 b§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 15§:n 2 momentti, 18§:n 2 momentti ja 20§:n 2 momentti 16 päivänä tammikuuta 1976 annetussa asetuksessa (39/76), 16§:n 2 momentti, 24§:n 2 momentti ja 24 a§:n 2 momentti 5 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (396/89), 17§:n 2 momentti 13 päivänä toukokuuta 1983 annetussa asetuksessa (449/83), 19§:n 2 momentti 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (929/87), 21§:n 2 momentti ja 24 b§:n 2 momentti 29 päivänä elokuuta 1986 annetussa asetuksessa (644/86), 21§:n 3 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa asetuksessa (484/71), 22§:n 2 momentti ja 23§:n 2 momentti 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (574/89), sekä

muutetaan 18§:n 1 momentin 8 ja 9 kohta,

sellaisina kuin ne ovat mainitussa 16 päivänä tammikuuta 1976 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

18 §

Puolustusministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


8) suomalaista rauhanturvaamisorganisaatiota;

9) Patruunatehdas Lapua Oy:tä, Vammas Oy:tä ja Valtion pukutehdasta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1991

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.