555/1991

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Valtiovarainministeriön päätös verovuoden 1989 verotuksen loppuun saattamisesta sekä veromuistutuksen ja eläketulon jaksottamista koskevan vaatimuksen määräajasta

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 41§:n ja 9 päivänä marraskuuta 1990 vuodelta 1989 toimitettavan verotuksen viivästymisestä johtuvista poikkeusjärjestelyistä annetun lain (956/90) 6§:n nojalla päättänyt:

1 §

Verovuoden 1989 verotus on saatettava loppuun 28 päivänä maaliskuuta 1991, jolloin veroluettelo on pantava julkisesti nähtäville. Veroluettelo on pidettävä nähtävillä virka-ajan päättymiseen 15 päivänä huhtikuuta 1991.

2 §

Poiketen siitä, mitä verotuslain 92§:n 2 momentissa (511/77) säädetään, veromuistutus verovuodelta 1989 on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 1991 ennen virka-ajan päättymistä.

3 §

Poiketen tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 115§:n 2 momentissa säädetystä määräajasta voidaan säännöksen 1 momentissa tarkoitettu vaatimus vuonna 1989 saadun eläketulon jaksottamisesta vuodelta 1989 toimitettavassa verotuksessa tehdä kesäkuun 1991 loppuun mennessä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 1991.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1991

Ministeri
Ulla Puolanne

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.